Kwaliteitsmanagement

Wat is de rol van een KAM-Coördinator?

De KAM-coördinator, een dynamische functie met veel verantwoordelijkheden en benodigde kennis, die het kwaliteitsbeleid van een organisatie maakt of breekt. Wat houdt deze functie precies in en wat betekent dit voor een organisatie? In dit artikel gaan we dieper in op de rol die de KAM-coördinator vervult en welke bijdrage deze functie kan leveren voor jouw organisatie.
Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op
4/7/2023

De term KAM staat voor: ‘Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu’. Dit zijn de hoofdonderwerpen waar de KAM-coördinator zich mee bezig houdt. De KAM- coördinator wordt in sommige bedrijven QHSE- manager genoemd. QHSE staat voor Quality, Health, Safety en Environment. Bij deze functie staan het onderhouden en verbeteren van het KAM-managementsysteem centraal. Dit houdt in dat de KAM-coördinator zorgt dat de organisatie voldoet aan arbo- en milieuwetgeving en aan de kwaliteitseisen en wensen van de organisatie.   

De rol

De rol van de KAM-coördinator is het beheren en onderhouden van het KAM-managementsysteem. Tijdens het implementatietraject wordt de KAM-coördinator getraind en wegwijsgemaakt in het managementsysteem. Nadat de implementatie is afgerond zal de KAM-coördinator het beheer en onderhoud voor zijn rekening nemen. Hij is verantwoordelijk voor de onderstaande punten die leiden tot het verbeteren van het KAM-systeem, hierbij inbegrepen maar niet beperkt tot:

  • Het implementeren van wijzigingen in de ISO-normeringen en/of wetgeving;
  • Het voorstellen en/of uitvoeren van verbeterpunten van het KAM-managementsysteem;
  • Interne audits uitvoeren en eventuele tekortkomingen verbeteren;
  • De externe audits begeleiden en eventuele tekortkomingen herstellen;
  • Het ISO-implementatietraject controleren, begeleiden en/of uitvoeren;
  • Het uitvoeren en/of sturen van actiepunten die uit de directiebeoordeling voortvloeien;

De functie KAM-coördinator is erg breed en beperkt zich vaak niet tot de hierboven genoemde onderwerpen. Iedere organisatie heeft haar eigen bedrijfsvoering en de daarbij behorende aandachtsgebieden. Zo zijn er onderwerpen die meer of minder aandacht vereisen.

Bijdrage voor de organisatie

Vanuit ISO 9001:2015 kan de juiste persoon op de functie KAM-coördinator een potentiële kans zijn voor de organisatie. Deze norm gaat over de kwaliteit binnen de organisatie en deze functie sluit hier perfect op aan. Door het toekennen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, kan een competente KAM-coördinator het verschil maken in de organisatie. Hiermee tillen KAM-coördinatoren de organisatie naar een hoger niveau. Laat deze kans dus niet liggen!

Mathijs Oppelaar
Information Security Consultant
085 773 60 05
Naar nieuwsoverzicht

Wij zijn partner van