Nieuws

Onderhoud na het certificaat, essentieel?

Je certificaat is binnen, vol trots laat je het aan al je klanten zien. Na deze uitstekende prestatie heb je het gevoel dat het werk erop zit. Maar, nadat het binnenhalen van het certificaat gevierd is, begint het echte werk pas. De focus ligt namelijk op het onderhouden en continu verbeteren van het managementsysteem.

Wat is onderhoud?

Onderhoud is het controleren van het managementsysteem. De vragen die hierbij belangrijk zijn: Wordt er aan de jaarplanning voldaan? Worden de doelstellingen behaald? Wordt bij uitdiensttreding de uitdiensttredingsprocedure gevolgd? Het is belangrijk om kritisch te blijven en jezelf af te vragen of jouw organisatie het opgestelde beleid ook echt naleeft.

Verbeteren  

Naast het naleven van het beleid, is continu verbeteren ook een belangrijk onderdeel. We leven in een constant veranderende wereld waar altijd ruimte voor verbetering en vernieuwing is. Er kan bijvoorbeeld besloten zijn dat 1 back-up per dag afdoende is, maar als er bij een nieuw project met kritischere informatie gewerkt wordt, moet geëvalueerd worden of 2 keer per dag niet beter is voor de veiligheid van informatie. Het gaat niet alleen om het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van het beleid, maar ook om het kritisch evalueren ervan. Dit is essentieel om het managementsysteem doeltreffend te houden.

Invoering verbeteringen

Verbeteringen zien is één, het invoeren daarvan is de vervolgstap die vaak niet zonder slag of stoot verloopt. Het correct invoeren van verbeteringen is belangrijk om nieuwe problemen in de toekomst te vermijden. Mensen zijn van nature gewoontedieren en deze gewoontes veranderen gaat vaak niet zonder weestand.

Bij KAM werken consultants die bewust zijn van de norm, wat het beleid is en weten hoe je iedereen binnen de organisatie mee kunt nemen in de veranderingen. Dat zijn zoals eerder benoemd, essentiële onderdelen van het onderhouden.

Kortom, na de certificering begint een essentieel nieuw proces: Het onderhoud. Hierbij is het essentieel dat er gecontroleerd, geëvalueerd en verbeterd wordt. Een proces waarbij veel weerstand komt kijken. Continue verbeteren en onderhouden is belangrijk, omdat kleine problemen die niet aangepakt worden op termijn gigantische impact op de organisatie kunnen krijgen. Zelfs een klein sterretje in je vooruit kan over tijd de hele voorruit vernietigen.

Ruben den Dulk
Management Consultant
085 773 60 05
Naar nieuwsoverzicht