Nieuws

Hoe ziet een interne audit eruit?

Hoe ziet een interne audit eruit? Een vereiste voor bijna elke norm, het uitvoeren van interne audits. Bij de normen ISO 9001 en ISO 27001 is het een belangrijk onderdeel van continue verbetering. Wij vertellen jou graag meer over wat de interne audit nou eigenlijk inhoudt en hoe je dit als organisatie kunt aanvliegen.

Doel

De interne audit is de basis voor het beheren en verbeteren van een managementsysteem. Het kan van grote waarde zijn voor jouw organisatie. Het doel van de interne audit is om te onderzoeken of het managementsysteem voldoet aan de eisen vanuit de norm inclusief de extra eisen die de organisatie haarzelf heeft opgelegd.

 

Uitvoering

Tijdens een interne audit ga je als organisatie op zoek naar verbeteringen voor het managementsysteem van de organisatie. Het is fijn om vast te stellen dat je voldoet aan de eerder genoemde eisen, maar het vaststellen van verbeterpunten voor de organisatie kan soms veel waardevoller zijn. Hierdoor ontstaan er kansen voor de organisatie om het kwaliteitsniveau omhoog te tillen. Belangrijk hierbij is om te kijken naar de processen en de werkwijze, niet naar de personen die ze uitvoeren. Oordeel op het petje, niet op de persoon. Door het laten uitvoeren van de audit door een onafhankelijk persoon wordt de kracht van de interne audit vergroot.

 

Verantwoordelijke

ISO stelt dat je periodiek audits moet uitvoeren. In de praktijk zien wij vaak dat jaarlijks een algehele interne audit wordt uitgevoerd. Hierbij worden, aan de hand van een auditplanning, alle onderdelen beoordeeld en getoetst. Daarnaast is het een harde eis vanuit de ISO dat de interne auditor objectief en onpartijdig moet zijn. Dit betekent dat de interne audit niet uitgevoerd mag worden over onderdelen van het managementsysteem door iemand die daar zelf verantwoordelijk of betrokken bij is. Vaak zie je dat organisaties dit uitbesteden aan een externe consultant. Vanuit de norm is dit toegestaan. Sterker nog, dit maakt de audit nog waardevoller door de ervaring en kennis van managementsystemen en processen die een externe consultant heeft.

 

Kortom

Voorkom audit stress door de audit goed voor te bereiden en wellicht zelfs uit te besteden aan een externe partij. Hierdoor weet je zeker dat het managementsysteem effectief en onafhankelijk wordt getoetst. Dit vergroot de kans om mooie verbeterpunten door te voeren binnen de organisatie.

Wouter Vreeburg
Lead Auditor
085 773 60 05
Naar nieuwsoverzicht