Nieuws

Hoe ziet de directiebeoordeling eruit?

Elk jaar staat de directiebeoordeling weer op de agenda. Maar wat is het eigenlijk? Wat heb je er aan? En waarom is het zo belangrijk? In dit artikel nemen we je mee in de directiebeoordeling en belichten we welke positieve effecten het kan hebben voor jouw organisatie. 

Wat is het?

De directiebeoordeling, ook wel managementreview genoemd, is het moment waarop de directie het managementsysteem (alle processen, procedures, beleid en regels van de organisatie) gaat beoordelen op effectiviteit. Tijdens de directiebeoordeling evalueert de directie of het managementsysteem ondersteunt in het behalen van de beoogde doelstellingen. De basis van een goed managementsysteem is dat het aansluit bij de doelen die jouw organisatie voor ogen heeft.

De agenda

In een gepland overleg beoordeelt de directie uiteenlopende elementen van het managementsysteem. De onderwerpen die worden besproken verschillen per norm. Zo staan bij ISO 9001:2015 o.a. ‘’klanttevredenheid en kwaliteitsdoelstellingen’’ op de agenda en bij ISO 27001:2017 ‘’informatiebeveiligingsprestaties en informatiebeveiligingsdoelstellingen’’.

Een aantal voorbeelden van agendapunten zijn:

 • De status van actiepunten uit de vorige directiebeoordeling;
  Hebben de actiepunten geleid tot concrete verbeteringen?
 • De resultaten van de interne audit en externe audit;
  Wat kan er verbeterd worden aan het managementsysteem?
 • De verwachtingen van stakeholders;
  Wat zijn de verwachtingen en eisen van belanghebbenden van de organisatie?
 • De resultaten van de risicobeoordeling;
  Hebben de getroffen beheersmaatregelen, voor het beheersen van risico’s, het gewenste resultaat?
 • De prestaties van leveranciers;
  Voldoen de leveranciers van producten, diensten of processen aan de eisen die de organisatie stelt?
 • De doelstellingen van het managementsysteem;
  Welke doelstellingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat de beoogde resultaten behaald worden en in welke mate zijn ze gerealiseerd?
 • Resultaten van de kans-beoordeling;
  Welke kansen zijn op dit moment nog onbenut en hoe kan de organisatie deze benutten?
 • Middelen en medewerkers;
  Welke middelen, waaronder medewerkers, worden ingezet en voldoen deze aan de eisen die de organisatie stelt? Heeft de organisatie bijvoorbeeld voldoende medewerkers in dienst?

Actiepunten

Het onderliggende doel van de directiebeoordeling is het continu verbeteren van het managementsysteem en hiermee de organisatie. Dit gebeurt doormiddel van onder andere concrete actiepunten die uit de directiebeoordeling voortvloeien. Met behulp van actiepunten, deadlines en actiehouders ziet de organisatie erop toe dat de verbetermaatregelen ook daadwerkelijk worden doorgevoerd in het managementsysteem en organisatie. Deze punten optimaliseren het managementsysteem en zien toe op de continue verbetering van de organisatie.

Storm van Wissen
Management Consultant
085 773 60 05
Naar nieuwsoverzicht